Úvodní stránka

ACHP Vysočina s.r.o. posktytuje komplexní služby v oboru zemědělství. Do oblasti našeho působení spadá nejen kraj Vysočina, ale i kraje sousední. Díky kolektivu našich odborníků Vám nabízíme nejen profesionální přístup, ale i odbornou a kvalitní poradenskou činnost.

Nabízené produkty a služby:

 • osiva polních plodin
 • množení osiv polních i speciálních plodin
 • chemické přípravky na ochranu rostlin v celém sortimentu
 • průmyslová hnojiva v celém sortimentu
 • přesná aplikace pevných průmyslových hnojiv
 • rozmetání vápenatých hnojiv přesným aplikátorem
 • speciální hnojiva společnosti Timac Agro Czech s.r.o.
 • speciální hnojiva společnosti Klofáč spol. s r.o.
 • obchodní služby s rostlinnými komoditami v ČR i zahraničí
 • sojové a řepkové extrahované šroty, řepkové výlisky
 • biologické bakteriální přípravky do řepky – Prométheus (bakteriální přípravky
 • přípravky DEZI na čištění a desinfekci dojících zařízení a přípravky na dezinfekci
  mléčných žlaz krav
 • pytle a silážní plachty v celém sortimenu
 • stanovení potřeby hnojení N dle měření N-testrem
 • odborné agronomické poradenství, školení, polní dny a prohlídky porostů