Hnojiva

Nabízíme Vám průmyslová jedno i  vícesložková hnojiva. Distribuujeme rovněž i hnojiva speciální od společnosti  Timac Agro Czech s.r.o., i  Klofáč spol. s r.o. Rovněž zajišťujeme rozvoz hnojiv, která jsou vakovaná i volně ložená.

Druh hnojiva Obsah živin v %
N P2O5 K2O MgO
Dusíkatá hnojiva
LAD + MgO 27 4
Močovina 46
Síran amonný 20,5
Síran amonný gran. 20,5
DAM 390 30
SAM 19N + 5S 19 + 5 % Síry
Draselná hnojiva
Draselná sůl gran. 60
Hořečnatá hnojiva
Keiserit + 21 % Síry 25
Hořká sůl 16
Hořká sůl + microtop +1% B, + 1 % Mn 15
NP hnojiva
Amofos 12 52
NP 8 – 24 8 24
NPK hnojiva
N P2O5 K2O MgO
NPK 15,6 15,6 15,6 1,8
NPK 15 15 19 1,6
NPK 18 12 12 2,3
NPK 20 15 7 2,4
NPK 20 10 10 2,6
NPK 13 29 13 1
NPK 11 22 22
NPK 12,5 31 12,5
NPK 15,5 26 9 15
NPK 8 27 25
NPK 11 28 18
NPK 11 25 20
NPK 10 19 16
NPK 14 18 18 1,4
NPK 23 13 3
NPK 21 21 2,4
NS 24 2 12
NS 21 10 10