Osiva

Společnost ACHP Vysočina s.r.o. úzce spolupracuje s předními evropskými i světovými  šlechtiteli. Ve spolupráci s vašimi zemědělskými podniky množíme vybrané odrůdy obilovin, pícnin, luskovin i speciálních plodin. Distribuujeme dle požadavků osiva všech polních plodin.

Podrobné informace o jednotlivých odrůdách naleznete v našich katalozích, nebo přímo u našich obchodních zástupců.

Podle doporučení našich šlechtitelů a současně dle vašich zkušeností jsme pro Vás připravili přehlednou tabulku výsevků našich nejčastěji pěstovaných druhů. Spodní hranice výsevků je vztažena k ideálním podmínkám. Při stanovení našeho výsevku musíme vzít v potaz kvalitu osiva, termín setí, půdně – klimatické podmínky, vliv předplodiny i ostatní okolnosti. Proto jsou uvedené údaje pouze orientační. Uvedené HTZ jsou průměrné pro daný druh.